Språket den 8 maj Om lyssnandets svåra konst

Att man ska lära sig läsa och skriva i skolan har länge varit självklart, att lära sig tala har blivit ett skolämne på senare år, men hur är det med den fjärde kommunikativa färdigheten: att lyssna? Professorn i nordiska språk vid Umeå universitet Rolf Hedquist tycker att lyssnandets konst är försummad i den svenska skolan.
Professor Lars-Gunnar Andersson besvarar lyssnarfrågor:
- om att följa reglerna eller sin intuition med exemplet en slags stol/ett slags stol
- vad är ’inge’ som i ’han är inge bra’
- gamla och nya regler om ’vars’ och ’vilkas’
- kommer reglerna före språket?
- när ungdomar förkortar ’vet inte’ till ’vene’
- och ’göra’ till ’gö’ – ’vad ska vi gö?’