30% åkerarial i länet till 2005

Gävleborgs län har överträffat regeringens mål för ekologisk odling.
Målet är att 20 procent av landets åkerareal ska omfattas av stödet för ekologisk odling år 2005 - men i Gävleborg HAR redan 23 procent ekologiskt stöd. Nu sätter man istället ribban högre - vilket innebär att Gävleborgs län siktar på att 30 procent av länets åkerareal ska omfattas av ekologiska odlingar år 2005. Dessutom har stödet lagts om till att gynna lantbrukare med både ekologisk växtodling å djurhållning - detta för att stödja kretsloppsproduktion.