Budgerunderskottet 100 miljoner

Underskottet i kommunens budget ser ut att bli uppemot 100 miljoner kr enligt halvårsbokslutet. Underskottet beror bland annat på att antalet äldre och vårdbehövande ökar och antalet ungdomar med problem som placeras på institutioner blir fler.
Så sent som i våras riktade kommunens revisorer kraftig kritik mot kommunstyrelsen för förra årets förvaltning. Revisorerna ansåg att anslagen inte räcker och att budgeterade medel var otillräckliga. ''Resurserna inte är anpassade till de uppgifter nämnderna ålagts'', skrev revisorerna bland annat och syftade främst på vårdnämnderna. Kommunens ledande politiker ska diskutera vilka åtgärder som krävs för att komma till rätta med det växande budgetunderskottet. Kommunens budget måste vara i balans, annars hotar staten med tvångsförvaltning.