Fängelsedom fastställd för tårtning

Från Norge rapporteras att Oslos hovrätt slagit fast fängelsedomen på en månad mot en ung man som kastat en tårta på finansministern år 2005.

Mannen var den förste i Norge att dömas efter en lag som tillkom 1902 om ”hindrande av statsråd”.

Enligt hovrätten blev finansministern verkligen hindrad i sitt arbete eftersom hon var tvungen att duscha efter tårtningen.

I Sverige dömdes en ung man för ett par år sedan till 70 dagsböter sedan han tårtat Sveriges dåvarande finansminister Bosse Ringholm.