Bibliotekstvist olöst

Konflikten mellan arbetsgivarna och facken om villkoren för de biblioteksanställda vid Almedalsbiblioteket är fortfarande inte löst. För att klara starten av det nya biblioteket har enskilda överenskommelser träffats med personalen.
Personalen vill att alla som arbetar vid det nya biblioteket ska ha likvärdiga villkor, vilket de inte har eftersom de idag är anställda av olika arbetsgivare, kommunen respektive högskolan. Personalen har därför gjort ett förslag på likvärdiga avtal, vilket arbetsgivaren inte har velat gå med på. -Det är viktigt att konflikten löses, men för att klara den första tiden görs enskilda överenskommelser med personalen, säger chefen för Almedalsbiblioteket Sten Anttila.