Visby flygplats ökade mest i landet

Trots att antalet landningar på Visby flygplats minskade under april månad, så ökade antalet resenärer.

Det gjordes drygt 400 landningar på Visby flygplats under april och totalt reste drygt 24 000 passagerare. Vilket är en ökning med 13 procent.

Av statistiken från Luftfartsverket framgår också att Visby var den flygplats i landet som procentuellt sett ökade mest under april månad.