Ånge river lägenheter

Det kommunala fastighetsbolaget Åfa i Ånge förlorar en halv miljon kronor på outhyrda lägenheter varje månad.
Fastighetsbolaget måste därför riva ytterliggare omkring 100 lägenheter utöver de 250 lägenheter som rivits i samband med kommunens saneringsprogram. Åfa har beslutat att införa hyresstopp i de hus som ska rivas och de som fortfarande bor i dessa hus ska få flytta ut allt eftersom, skriver Sunsvalls tidning.