Linus Fremin, 22, Stockholm, om kampen mot bulimin

Linus Fremin är 22 år, pluggar i Stockholm och är aktiv skribent på nätet. Maten blev tidigt en tröst och i tonåren blev han bulimiker. Sen ett år tillbaka känns det som om han kommit ut på andra sidan. Han vill berätta om hur det är att vara fångad i tankar om sig själv, sin kropp och det man äter. Och om hoppet att överleva och till slut hitta hem. Till sig själv.