Färre konkurser i länet

Företagskonkurserna blir allt färre i landet. Under årets fyra första månader minskade konkurserna med fem procent. I Kalmar län ser det ännu bättre ut.  Här gick 27 företag i konkurs under perioden och det är är minskning med hela 21 procent jämfört med i fjol, enligt upplysningscentralen UC.