Båstad överklagar tunnelbeslut

Miljönämnden vill att RÅ prövar beslutet att lägga ner åtalet mot tre före detta chefer inom Banverket.

I dag skickar politikerna i Båstads miljö- och byggnämnd en begäran till Riksåklagaren, RÅ, om att ompröva överåklagare Sven-Erik Alhems beslut. I torsdags meddelade Alhem oväntat att han lägger ner åtalet mot de tre Banverkscheferna. De var misstänkta för brott mot vattenlagen sedan alltför för stora mängder vatten dränerats ur Hallandsåsen i samband med tunnelbygget. Alhem motiverade sitt beslut med att rättsläget är så pass oklart att han inte kunde räkna med en fällande dom. Därför var han skyldig att lägga ner åtalet. - Om vi i kommunen ska kunna fortsätta ett seriöst miljöarbete så krävs en domstolsprövning av det nedlagda ärendet, säger Christian Nilsson, centerpartistisk ordförande i miljö- och byggnadsnämnden. - Fortfarande återstår en rad viktiga beslut för nämnden i samband med det fortsatta tunnelbygget och då måste vi veta vilka lagar som egentligen gäller.