Svagt intresse bland våra kommuner att ta emot flyktingbarn

Fem kommuner i Skaraborg har hittills visat intresse för att ta emot flyktingbarn som kommer ensamma till landet, men det dröjer innan något mottagande kan vara i gång.

Förra året kom över 800 flyktingbarn till Sverige utan föräldrar eller andra anhöriga och Migrationsverket räknar med att ännu fler barn kommer ensamma i år.

Intresset från kommunerna att hjälpa till och ta emot dessa barn har hittills varit mycket svagt.

I Skaraborg finns det planer på att få kommunerna att gå ihop om ett gemensamt mottagande, men inte heller det har hittills gett några goda resultat. Fem kommuner har sagt sig vara intresserade, Götene, Mariestad, Gullspång, Hjo och Vara.

I regeringens vårproposition utlovades bättre ersättning för de kommuner som vill ta emot flyktingbarn, men det är inte där skon klämmer, tror Pia Jonsson-Axelsson på Skaraborgs kommunalförbund som bland annat arbetar med flyktingfrågor.

Ekonomin är inte problemet, enligt henne, utan snarare att små kommuner inte tycker att de kan erbjuda ett lämpligt boende och att de inte tror att de kan ta hand om barnen på ett bra sätt.

Tanken är att flera kommuner ska gå ihop och gemensamt ta hand om flyktingbarn. Pia Jonsson-Axelsson hoppas att flera kommuner ska anmäla sitt intresse än dom fem som har gjort det hittills och före sommaren hoppas hon att det ska finnas en plan för hur ensamma flyktingbarn ska kunna få en fristad i Skaraborg.

I Sverige är det ett fåtal kommuner som just nu tar hand om flyktingbarnen och runt 300 barn väntar i dagsläget på att få flytta vidare till något mer varaktigt boende.