Betalningsanmärkning försvinner

Den första oktober kan den som har en betalningsanmärkning bli av med den. Då träder en ny lagändring som påverkar kronofogdens indrivningsverksamhet i kraft. Den som vid ett enstaka tillfälle råkat hamna i kronofogdens register och reglerar sin skuld snabbt får uppgiften sekretessbelagd. Om liknande sak inträffar inom en tvåårsperiod finns dock inte chansen till sekretess och även det första ärendet blir offentligt igen.