Bröstcancer ökar på Gotland

Bröstcancer och prostatacancer är de vanligaste cancertyperna på Gotland - och speciellt bröstcancer har ökat under de senate åren. Det visar statistik från Onkologiskt centrum, som hanterar landets cancerregister. Varje år drabbas mellan 250 och 300 personer på Gotland av cancer. När det gäller bröstcancern var det 39 fall 1996 och sedan dess har det ökat med några fall varje år till 52 år 1999.