Storexploatering av Ön kräver ny bilbro

Det finns en politisk majoritet för en storexploatering av Öns norra ände. Moderaterna och socialdemokraterna i Umeå är överens om att planera för mellan 2.500 och 3.300 lägenheter.

– Det här är en våldtäkt på Ön, säger Anders Sellström, kristdemokrat, till Västerbottens-Kuriren.

I går presenterades en konsekvensutredning för politikerna. Den visar bland annat att byggs det mer än 1.400 enheter eller 1.800 lägenheter behövs till exempel en ny bilbro.

De nya direktiven till tjänstemännen innebär att de förra förslagen small, medium och large nu skrotas.

– Genom att bygga framförallt på den norra delen kan vi lämna återstoden av ön ganska orörd, säger Anders Ågren, moderat, till Västerbottens Folkblad.