Nej till skyskrapa i Huskvarna

Vänsterpartiets kommundelsgrupp i Huskvarna säger nej till Rumlaborgsprojektet som kommunen planerar i Huskvarna.
Vänsterpartiets kommundelsgrupp skriver i ett remissyttrande att det planerade 25-våningshuset inte att lösa bostadsproblemet i Huskvarna, eftersom det kommer att bli bostadsrätter med mycket höga kontantinsatser, som få har råd med. En skyskrapa med lyxlägenheter är inte vad Huskvarna behöver, menar vänsterpartisterna, som hellre ser att det byggs lägre hus som bättre smälter in i miljön. Även folkpartisterna i Huskvarna säger nej till Rumlaborgsprojektet och skyskrapan. Den skulle bli allför dominerande, menar folkpartisterna.