Flygtrafiken ökar

Under augusti månad ökande antalet inrikespassagerare på Visby flygplats med drygt 600 passagerare till 31 989.
Från årets början är ökningen nästan 8000 passagerare, eller cirka fyra procent. Till och med augusti har därmed 218 880 passagerare rest till eller från Visby. Också antalet landningar och startar ökar rejält, eller med cirka 12 procent under årets första åtta månader.