Minskad vinst för Perstorp AB

Vinsten blev 76 miljoner kronor det första kvartalet i år.
Det första kvartalet i fjor var vinsten 185 miljoner, men då ingår en reavinst på 75 miljoner kronor från försäljningen av Perstorp Surface Materials. Omsättningen för första kvartalet i år ökade till 1.425 miljoner kronor, från 1.199 miljoner. I siffrorna ingår inte dotterbolaget Pergo, som enligt planerna ska delas ut till aktieägarna och börsnoteras. Inklusive Pergo minskade vinsten från 230 till 23 miljoner kronor.