Ekotopia samornar miljöarbete

Ekotopias konsultverksamhet har fått i uppdrag av Länsstyrelsen att samordna alla kommuners miljöarbete. Länstyrelsen satsar 150.000 kr i det här projektet.
Jenny Ingvarsson på Ekotopia i Aneby säjer till Nyheterna att tanken är att stimulera länets kommuner i miljöarbetet. När arbetet är klart om ett halvår ska det bland annat finnas en utredning som visar vilken kompetens kommunerna behöver för att ha ett effektivt miljöarbete.