Fusk med föräldraförsäkringen

Västmanlänningarna fuskar mindre än andra när det gäller föräldrapenning, vid t ex vård av sjukt barn. Det visar riksförsäkringsverkets egen undersökning som är gjord under juni månad i år.
Bara drygt tre procent av västmanlänningarna hade lämnat felaktiga uppgifter till försäkringskassan, jämfört med hela tio procent av invånarna i riket som helhet. Det vanligaste fusket var att föräldrarna arbetade samtidigt som dom fick ersättning från försäkringskassan, något som betraktas som bedrägeri och polisanmäls. Som en följd av det här resultatet, kommer nu försäkringskassan i fortsättningen att öka sina kontroller.