LRF kräver bättre vägar

Lantbrukarnas riksförbund, LRF, i Sörmland kommenterar nu helgens budgetuppgörelse mellan socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet.
LRF anser att staten även i fortsättningen tar ansvaret för det finmaskiga vägnätet och att den gränsdragning som idag finns mellan statlig och enskild väg finns kvar. LRF i Sörmland kräver också att underhållet på vägarna förbättras och hävdar att både jord och skogsbruk drabbas när traktorer och skogsmaskiner har svårt att ta sig fram. Det ökar transportkostnaderna och innebär dessutom fler transporter som belastar miljön, enligt LRF.