Nätbaserad utbildning

Glesbygdsverket vill inrätta ett nätbaserat universitet som skulle erbjuda högskoleutbildning på distans i alla delar av landet.
Marlen Ljusberg som är utredare på Glesbygdsverket säger att eftersom det finns många tomma platser på högskolorna blir det allt viktigare att ta hänsyn till den grupp vuxna som vill studera, men som kräver andra utbildningsformer. Förslaget redovisas i rapporten ''Högre utbildning i gles- och landsbygd - om tillgänglighet och nya vägar till utbildning'', som Glesbygdsverket överlämnartill regeringen i dag.