Krav för att minska långtidsjuka

Konkreta åtgärder måste vidtas för att minska långtidssjukskrivningarna inom landstinget Sörmland.
Det kräver centerpartiet i en motion till lanstinget. Centerpartiet vill att landstinget bildar en särskild grupp som ska se över långstidssjukskrivningarna, förändra arbetsmiljön och skapa modeller för rehabilitering av långtidssjukskrivna. Centerpartiet anser att utbrändhet efter de stora besparingarna inom sjukvården på 1990-talet fört med sig att så många är långtidssjuka. Idag är sammanlagt 400 anställda inom landstinget sörmland långtidsjukskrivna.