Behandlingscenter i Fårösund ?

Ledningen för Västerby behandlingscenter går nu vidare med planerna på att starta ett hem för unga narkomaner i Fårösund. Det har styrelsen för behandlingscentret beslutat.
Behandlingscentret i Burgsvik vill utöka sin verksamhet genom att skapa tio platser för unga narkomaner i lokaler på gamla KA3-området i Fårösund. Nu ska ledningen försöka få till stånd ett hyresavtal, dessutom ska kringboende informeras och bygglov sökas innan etableringen kan bli verklighet. Det är frågan om långa behandlingstider på uppemot ett år och fördelen med Fårösund är de kringresurser som finns i form av idrottsanläggningar, studielokaler och verkstadslokaler, anser styrelsen för Västerby behandlingscenter.