Förslag om nya friskoleregler

Regeringen vill skärpa reglerna för landets friskolor. Det framgår av ett förslag som regeringen snart ska skicka till juristerna i lagrådet, erfar Ekot.
Regeringen vill att en särskild nämnd ska tillsättas på skolverket, som ska avgöra om friskolorna har rätt till bidrag. Idag görs den bedömningen av tjänstemän. Dessutom ska det bli tydligare att kommunerna har rätt att lägga undan pengar till exempelvis elever med särskilda problem, innan pengarna till friskolorna fördelas.