Allvarlig ekonomisk kris

Det ekonomiska läget i Gotlands kommun är mycket allvarligt. Det konstaterar kommunstyrelsens arbetsutskott idag. Ordförande Hans Klintbom (c) talar nu om att dra i nödbromsen. Enligt de färskaste prognoserna kommer nämnderna att gå back med 106 miljoner om inget görs och för kommunen totalt sett slutar förlusterna på 62 miljoner. Enligt Hans Klintbom kommer det nu att krävas svåra prioriteringar för att anpassa verksamhet och service till de ekonomiska resurserna.