Ny akutintagning på Stigbyskolan

Stigbyskolan på Visingsö började idag byggandet av en ny akutavdelning för åtta intagna. Pojkar i åldrarna 16 till 20 år ska vårdas där.
Dessutom ska ett 20-tal personer nyanställas på Stigbyskolan, både behandlingsassistenter och lärare. Den nya akutavdelningen kostar upp emot 25 miljoner kronor att bygga, berättar instutionschefen Bosse Norgren för Nyheterna.