Ingen lösning för mottagningen

Ungdomsmottagningen i Umeå har fortfarande inte fått nya lokaler eller mer personal. Personalen tvingas arbeta under stress.
Det var i våras som Arbetsmiljöinspektionen uppmärksammade att det är för lite personal på ungdomsmottagningen. Personalen tvingas arbeta under hög och ohälsosam stress i för trånga lokaler, sa Arbetsmiljöinspektionen då. Ungdomsmottagningen, där alltfler unga människor söker hjälp, finns till för 19.000 ungdomar i Umeå med kranskommuner. - Politikerna i Umeå hälso- och sjukvård vill stödja oss, säger Karin Svensson, barnmorska på Ungdomsmottagningen. - Men ännu är det inte klart med varken lokal eller pengar till personal, säger Karin Svensson till P4 Västerbotten.