Vården missade fraktur

Socialstyrelsen kritiserar Kils kommun och primärvården för bristande samverkan och för att inte ha följt rutinerna när det gäller vården av en demenssjuk kvinna.

När kvinnan kom in till sjukhuset efter ett fall misstolkade personalen röntgenbilderna och missade kvinnans höftfraktur. Hon skickades tillbaka till äldreboendet där hon behandlades för fortsatt smärta och svårigheter att belasta benet. Först ett knappt halvår senare gjordes en ny röntgenundersökning och då upptäcktes höftfrakturen och kvinnan blev opererad.