Vilhelmina kommun JO-utreds

Vilhelmina kommuns handläggning av ärendet med snökanonen i Kittelfjäll kommer att utredas av Justitieombudsmannen, JO.
JO-anmälan har gjorts av Sveriges Radio Västerbotten som anser att kommunen dröjt för länge med att lämna ut offentliga handlingar. JO har nu begärt att kommunstyrelsen i Vilhelmina lämnar in en egen utredning av handläggningen och ett yttrande.