Kulturkonsument löper mindre risk dö i cancer

Den som går på konserter, teater eller andra kulturella evenemang löper mindre risk än andra att dö i cancer. Det visar en studie från Umeå universitet.

Drygt 9 000 personer har intervjuats om sin hälsa, sina rök- och motionsvanor och hur ofta de besöker kulturevenemang. Tio år senare visade det sig att de som ägnade lite tid åt kultur löpte nästan dubbelt så hög risk för att dö i cancer jämfört med flitiga kulturkonsumenter.

Forskarna har räknat bort andra faktorer som sjukdomar, utbildning, inkomst och socialgrupp. De tror att minskad stress kan vara en orsak till kulturens positiva effekt. Studien har inte publicerats ännu.