Vården måste spara

Det måste sparas mer inom sjukvården på Gotland - eller så måste kommunen sänka nivån på vården. Det anser sjukvårdsdirektör Jan-Olof Henriksson. Redan i år har man sparat omkring 15 miljoner kronor, men det lutar änå åt ett underskott på nästan 40 miljoner - som i sin tur kräver än mer besparingar och det gör att gotlänningarna tappar förtroendet för vården, menar Henriksson som tycker att det måste till en större diskussion om vilken sort vård vi skall ha på Gotland.