Länsstyrelse köper ut kritisk revisor

Den internrevisor på länsstyrelsen i Skåne som granskat och kritiserat en hög chef köps ut för tre årslöner.

Revisorn blir arbetsbefriad under ett år med full lön och därefter får han ett avgångsvederlag på 26 månadslöner, skriver Sydsvenskan.

Pengarna betalas ut oavsett om han får ett nytt jobb eller inte. Uppgörelsen blev klar på torsdagen.

Efter revisorns granskning av personalchefen förklarade länsstyrelsens styrelse i mars att den saknade förtroende för revisorn eftersom han ansågs ha överträtt sina befogenheter.