Stöd till glesbygdskommuner

Regeringen vill satsa 400 miljoner kronor under två år på kommuner med minskande befolkning. Det sa ansvariga ministern Ulrika Messing, när hon idag redogjorde för huvuddragen i den kommande propositionen om regionalpolitiken.
Bidraget ska ge kommunerna hjälp att bibehålla god service åt invånarna, och i gengäld får de lova att inte höja skatten. Andra förslag i propositionen är ökade satsningar på distansundervisning på högskolenivå, och sänkta sociala avgifter för småföretag i glesbygd.