"Läkarbrist hotar säkerheten"

Bristen på läkare vid Kungsgatans vårdcentral i Eskilstuna är nu så allvarlig att läkare där varnar patienterna för att säkerheten kan bli åsidosatt. Tidigare har landstinget tagit in hyrläkare för att täcka läkarbristen men nu råder det även brist på sådana.

-Det fungerar bra, men under perioder när man är flera man kort under en vecka, då ökar arbetsbelastningen en hel del och det är väl inte alltid så bra för patientsäkerheten kan bli lidande, det säger läkaren Tomi Ekman på Kungsgatans Läkarmottagning.

Under de senaste veckorna och under de kommande veckorna har det varit extra svårt att få tag i hyrläkare till Kungsgatans Lärarmottagning.  De behöver egentligen sex läkare i tjänst men under perioder har de bara varit fyra. Anledningen till bristen på hyrläkare är att bemanningsföretagen redan hyrt ut alla sina läkare och att de inte kan få tag i fler.

Tomi Ekman menar att en del patienter går att hänvisa till Sjukvårdsrådgivningen, men att det ändå kan finnas anledning till oro för patienterna.

Nina Mittjas
nina.mittjas@sr.se