Låg flyttvilja oroar riksantikvarien

Av de anställda på Riksantikvarieämbetet har 19 av 137 visat intresse för att flytta med ämbetet från Stockholm till Gotland. Att intresset bland de anställda är lågt oroar riksantikvarien Inger Liljequist som är rädd för att det kan få följder för verksamheten.

Det är facktidningen ST Press som redovisar enkäten bland de anställda. Av de 137 säger 68 blankt nej, medan ytterligare 39 tveksammma till att flytta med.

I helgen kommer ett tjugotal anställda vid riksantikvarieämbetet till Gotland för att bland annat titta på bostäder, skolor och vad Gotland har att erbjuda av kultur och friluftsliv.

Definitivt beslut om hur många som följer med Riksantikvarieämbetet till Gotland väntas i höst.