Sverige tar emot båtflyktingar

Sverige kan tänka sig att ta emot ett 20-tal av de afghanska flyktingar som tidigare fanns ombord på det norska fartyget Tampa utanför Australien. Men förutsättningen är att FN:s flyktingorgan UNHCR beslutar om en internationell räddningsaktion.
Om UNHCR kommer med en förfrågan ställer Sverige upp, säger bistånds- och integrationsminister Maj Inger Klingwall till Ekot. De sammanlagt drygt 400 flyktingarna förs nu över till Papua Nya Guinea för vidare resa till stillahavsnationen Nauru, som gått med på att ta emot dem under tiden som deras asylansökningar behandlas.