Efterlyser fler p-platser i Visby

Visby behöver ett nytt stort parkeringshus på Coop Forums parkering, dessutom borde parkeringshuset omedelbart norr om Solbergaskolan utökas. Det är innebörden i ett medborgarförslag från en visbybo.

Visbybon påpekar att Visby har stora problem med parkeringsutrymmen, framförallt på somrar och inför stora helger.

Gotlands kommun har ju ambitioner att bygga fler bostäder, men det finns dåligt med parkeringsplatser och ofta måste gräsmattor användas för tillfälliga parkeringar och det är något som, enligt visbybon, förfular den annars vackra stadsbilden.

I medborgarförslaget förslås att parkeringshuset vid Solberga utökas med en våning och att parkeringen intill Coop Forum utökas med tvåvåningar, en under jord och en våning över nuvarande parkering.