Barnmorskor kan få löneförhöjnin

5 barnmorskor på Nyköpings lasarett har sagt upp sig i p.g.a. missnöje med arbetstider och löner. Ärendet har tagits upp i sjukhusledningen och ett förslag är att ge barnmorskorna 2000 kronor mer i månaden under sommaren.
Barnmorskor på Nyköpings lasarett kan komma att få 2000 kronor mer i månade under sommarmånaderna. Det är ett förslag för att gå barnmorskorna i Nyköping till mötes. Fem av åtta barnmorskor i Nyköping har sagt upp sig på grund av missnöje med lönen och arbetstiderna. Ingrid Morselius, verksamhetschef på kvinnokliniken på Nyköpings lasarett beklagar det faktum att barnmorskorna som har nattjänst har sagt upp sig. Hon säger att ärendet har tagits upp i ledningen och att man jobbar på att lösa situationen på bästa sätt.