Facklig kritik i Norrsundet

LO-facken på Stora Enso i Norrsundet är besvikna på massfabrikens ledning som vill bolagisera underhållsavdelningen, trots ett pågående projekt.
Facken anser i en skrivelse att företaget bryter mot sina egna principer eftersom man tidigare, i en rad seminarier och möten har sagt att bolagisering bara ska ske om man klart kan se att det ger vinster och att det ska ske i samarbete med berörd personal. Facken för nu frågan till central nivå, och Pappers ordförande Örjan Larsson hoppas att företaget tänker om.