Överklagan om Hallandsåsen

Både Miljönämnden i Båstad och en privatperson vill överklaga beslutet att lägga ner åtalet mot tre före detta Banverks-chefer för brott mot vattenlagen i samband med tunnelbygget, rapporterar Sveriges Radio Kristianstad. Åtalet las ned av åklagaren eftersom han inte ansåg sig kunna räkna med en fällande dom.