Försvarsutbildning på HIK

University on Line, Högskolan i Kalmars enhet för distansutbildning inom IT, Företagsekonomi, organisation och ledarskap har inlett ett samarbete med Försvarshögskolan. Tanken är att blivande högre chefer inom försvaret på distans kombinerat med träffar ska via högskolan i Kalmar läsa logistik och strategisk personalledning.