Bussar stör operachef

Vändplats för lokalbussar upprör operachef. Planerna på ett Musikens torg går om intet och Norrlandsoperans chefer känner sig överkörda.
Om ett halvår ska Norrlandsoperans nya hus i Umeå stå klart. Men nu hotar avgaser och motorljud att sätta käppar i hjulet för Norrlandsoperans planer. Kommunen planerar nämligen att göra torget utanför operahuset till en vändplats för lokalbussar. - Man bjuder in folk med armbågen när man ska passera genom en bussvändplats, det skapar ju inte förväntningar utan en felaktig signal, säger Lars Tibell Norrlandsoperans VD. Planerna på ett busstorg omintetgör det som Norrlandsoperan hade tänkt sig. Man hade till exempel hoppats kunna använda torget som spelplats under festivaler. Och hur lockande kommer miljön att bli för den uteservering som byggs i operahusets entré? Helene Sundström-Hetta, vice vd för Norrlandsoperan, säger att man känner sig både lurade och överkörda. Detta sedan det nu står klart att en stor del av området utanför operahuset i Umeå blir en vändplats för Umeås lokalbussar, och inte det Musikens torg man hade hoppats på.