Ålfiskeförbud står fast

Trots de kraftiga protesterna kommer Fiskeriverkets förbud mot ålfiske att stå fast. Det har jordbruksdepartementet beslutat idag.

Bara fiskare som är ekonomiskt beroende av ålfisket kan få dispens från förbudet som kom till på grund av att ålen blivit så sällsynt att den, enligt Fiskeriverket och fiskforskare, är på väg att utrotas.

Bland dem som protesterat mot förbudet finns skärgårdsföreningen i Östergötland som anser att det är fel utformat och att Sverige borde ha väntat med att lagstifta till fler EU-länder bestämt hur de ska hantera problemet.