Odell vill inte lägga ned Ekobrottsmyndigheten

Finansmarknadsminister Mats Odell säger att han inte ser någon anledning att lägga ner Ekobrottsmyndigheten. Det går tvärt emot vad regeringens utredning kom fram till i början av året.

Men enligt Mats Odell gör Ekobrottsmyndigheten ett bra jobb.

– Min preliminära ståndpunkt är att det inte finns mycket som talar för att den ska läggas ned. Däremot ser jag med spänning fram emot remissvaren på utredningen. Jag tycker att Ekobrottsmyndigheten verkligen har visat framfötterna och gjort väldigt stora insatser för att hålla en hög övervakningsnivå över de finansiella marknaderna, säger Mats Odell.

Presenterades i januari
Med det går Mats Odell mot den utredning som presenterades i slutet av januari i år. En utredning som startades av den förra regeringen men som har fått tilläggsdirektiv av den nya.

Utredningen föreslog i januari att de poliser och åklagare som tillhör Ekobrottsmyndigheten ska gå tillbaka till sina respektive myndigheter, men att arbetsmetoderna från Ekobrottsmyndigheten ska finnas kvar.

Bland huvudargumenten finns samordningsvinster och ökad flexibilitet.

Utredningen har skickats till 41 olika myndigheter och organisationer för ett utlåtande. De ska svara senast på måndag.

Stödjer utredningen
Men 24 stycken har redan svarat och majoriteten av dem som har tagit ställning stödjer utredningen. 

Men finansmarknadsminister Mats Odell håller alltså inte med. Han ser ingen anledning till att lägga ner Ekobrottsmyndigheten, utan pekar på att de på senare tid har gjort ett väldigt bra jobb.

– De har visat enorma resultat. Jag tänker på de insiderhärvor som de har nystat upp och att de har legat i framkant i en rad svåra den senaste tiden. 

Tina Åkesson
tina.akesson@sr.se