Chalmers och Preem samarbetar om minskad koldioxidutsläpp

Preem har inlett ett samarbete med Chalmers Energitekniska Centrum i Göteborg om att försöka hitta metoder att ta hand om koldioxiden från Preemraff i Lysekil och oskadliggöra den.

Chalmersforskarna arbetar idag med flera metoder att fånga in koldioxid och Vattenfall bygger med hjälp av forskarna en pilotanläggning vid ett kolkraftverk i östra Tyskland där koldioxiden ska pumpas ner i underjordiska hålrum.

Preemraff i Lysekil står för det största enskilda utsläppen av växthusgasen kolidioxid i Sverige och Preems presschef säger till Sveriges Radio att det är mycket intressant att hitta metoder för att oskadliggöra koldioxiden från Lysekilsraffenaderiet eftersom det är ett så stort punktutsläpp.

Men kostnaden för reningsmetoden är också viktig eftersom det är svårt att beräkna hur mycket konsumenterna är beredda att betala mer för bensin och diesel för att få bort den här koldioxiden.