Biogasprojekt drar ut på tiden

Den ansökan om investeringsstöd för att bygga tre provanläggningar för att göra biogas av gödsel på jordbruk i bland annat Östergötland drar ut på tiden.

Länsstyrelserna i Östergötland, Örebro och Västmanland som behandlar ansökningarna om gårdsnära biogasanläggningar kommer inte ta något beslut före mitten av augusti.

Anledningen till det är bland annat att det än så länge inte finns någon medfinansiär till projektet, något som krävs för att få statligt stöd.

Erik Florell på Hushållningssällskapet, som är en av organisationerna som sökt bidrag, säger att han hoppas att de kommer kunna presentera flera medfinansiärer innan augusti, vilket kommer att öka chanserna för att få ekonomiskt stöd.