Telefonpirater på NMT nätet

Telias Mobiltelefonnät NMT har under flera år utsatts för telefonpirater som ringt för miljontals kronor utan att kunden själv vet om det förrän räkningen kommer. Den här olagliga verksamheten startade i mitten av nittiotalet. Telia har med olika medel försökt komma tillrätta med intrången . Nya telefoner som sålts dom senaste 2 åren har utrustats men en särskild spärr men nu kan även gamla telefoner skyddas mot intrång men kunderna måste själva meddela Telia vilka typer av samtal som får ringas från telefonen. Trots en ökande konkurrens från det nya GSM-systemet finns 200 000 abbonemang kvar som använder NMT-systemet.