Ny pacemaker kan ge bättre liv

Ett 50-tal svenskar har fått prova en ny typ av pacemaker som visar sig kunna förbättra livskvaliteten avsevärt hos människor med hjärtsvikt. En stor internationell studie som presenterats vid hjärtkongressen i Älvsjö, visar att både andfåddhet, arbetsförmåga och allmän livskvalitet blev betydligt bättre.
Pacemakern stöttar bägge kamrarna i hjärtat och hjälper dom att hålla en jämn och samordnad rytm, så att blodet cirkulerar bättre i kroppen. Nu inleds nya studier som ska undersöka om behandlingen också kan öka livslängden för människor med hjärtsvikt. Uppemot 50 000 svenskar kan tänkas ha nytta av pacemakern.