Friskolor har mindre gympa

Landets friskolor är betydligt sämre än kommunala skolor på att ge schemalagd tid till idrott. Det visar en kartläggning av landets friskolor som gjorts av docent Per Gärdsell vid universitetssjukhuset MAS i Malmö.
En majoritet av friskolornas rektorer anser dessutom att ämnet idrott har tillräckligt med schemautrymme. Docent Per Gärdsell säger till Ekot att en del friskolor överhuvudtaget inte har idrott på schemat.