Arbetsmiljöåtgärder i stadshuset

Efter förra årets stora uppmärksamhet kring arbetsmiljön på kommunledningskontoret i Uppsalas stadshus, har flera förändringar genomförts. Bland annat har en av de chefer som kritiserades hårdast blivit av med sitt personalansvar.

Det stormade mycket kring stadshuset i Uppsala förra året efter att Upplandsnytt berättat om hur anställda sagt till oss att de inte vågade kritisera ledningen, var rädda för att göra fel och för att bli utskällda av sina chefer, bland annat stadsdirektören.

Stadsdirektören sa då att de anställdas oro var obefogad, men kommunhälsan gjorde en kartäggning av den psykosociala arbetsmiljön. Den pekade också på vissa brister, och nu har alltså förändringar påbörjats.

För att de anställda ska känna sig mer delaktiga har arbetet med verksamhetsplan till exempel fått ta längre tid, säger stadsdirektören Kenneth Holmstedt.

- Vi har tagit mer tid på oss och förlorat lite tempo, men fått en större delaktighet och en större implementering.

Sedan har en arbetsgrupp fått i uppdrag att höja trivseln och hitta sätt som underlättar för anställda att mötas över avdelningsgränserna.

Stadsdirektören, som själv fick mycket kritik, sitter kvar. En anledning som finanskommunalrådet Gunnar Hedberg tidigare angett är att även om flera personer enligt kommunhälsan känt sig utsatta av honom, så var det mesta redan då utagerat.

Men däremot har det gjorts andra rockader bland cheferna, och en av de chefer som kritiserades väldigt hårt har nu inte längre något personalansvar, utan får koncentrera sig på annat och har ersatts av en av kommunens mer erfarna ledare.


Kontakta reportern:
lisa.helgesson@sr.se